PSYCHOTERAPIA DLA PAR


Terapia to również terapia rodziny

Psychoterapia par to również cykl spotkań, mających na celu badanie sposobów komunikacji oraz zależności, panujących w danej rodzinie i skutków ich wzajemnych oddziaływań na poszczególnych jej członków.

Terapia zwykle obejmuje małżonków, ale mogą brać w niej udział inni członkowie rodziny. W tej strukturze terapeuta jest nieco bardziej dyrektywny i zajmuje pozycję „lidera”.

Spotkania odbywają się raz na dwa lub trzy tygodnie. Zmniejszona częstotliwość spowodowana jest inną dynamiką procesu – tutaj rodzina, to mała grupa i w grupie pewne procesy oddziałują szybciej i bardziej dynamicznie.