Czego chcemy dla dzieci?

Dzieci

Dzieci są naszą przyszłością i największym dobrem, nadają sens i poczucie trwałości naszej egzystencji. Właśnie dlatego, otaczamy je szczególną troską i uwagą.

Na naszym rynku w ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo publikacji o wychowaniu, opiece i rozwoju dzieci. Wciąż rośnie zainteresowanie młodych rodziców wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki, ponieważ każdy z nich pragnie dla swoich dzieci szczęśliwego, bezpiecznego i pełnego sukcesów życia.

Z przeprowadzonej wśród matek dobrowolnej, internetowej ankiety, wynika, że ponad połowa z nich pragnie, aby ich dzieci w przyszłości skończyły studia. Ponad 67% matek chce, by ich dzieci wykształciły się w prestiżowych zawodach – prawniczych, medycznych, czy ekonomicznych. Większość z nich wiąże oczekiwania, co do przyszłości i charakteru dzieci, stąd też rodzi się ogromna presja rodziców wobec siebie, aby nie popełniać błędów wychowawczych, i aby, jak najlepiej stymulować rozwój dziecka. Z ankiet, wypełnianych przez rodziców, wynika również, że większość kobiet ma świadomość wpływu na rozwój płodu już w okresie prenatalnym.

Ukazały się

W ostatnich latach, w mediach, bardzo dużo mówi się o prawidłowej diecie kobiet w ciąży oraz wsparciu odpowiednimi suplementami. Ukazały się reklamy społeczne, uświadamiające o skutkach sięgania po alkohol lub inne używki w trakcie ciąży. Coraz więcej osób ma świadomość, co to jest FAS czyli alkoholowy zespół płodowy, który jest chorobą nieuleczalną. Ponad 87% badanych w ankiecie kobiet ma świadomość, że ich emocje, tryb życia (praca, stres), sposób odżywiania się oraz ich podejście do ciąży, ma wpływ na płód.

Faktycznie, potwierdzają to badania prowadzone przez Nicola Diamond (2012), Davida Krugera (2002), czy Dinory Pines(2010). Dowodzą one, że postawa rodzica i jego emocje są „odczuwalne” przez dziecko w czasie niemowlęctwa poprzez skórę, a sposób, w jaki dziecko doświadcza fizycznego kontaktu z rodzicem w pierwszych dniach swojego życia, jak i w późniejszym okresie, ma wpływ na jego osobowość i charakter.

Wyobraźmy sobie, że nasze ciało to siatka złożona z milionów neuronów, które stanowią „reprezentację tego” ciała i funkcji ciała w mózgu. Każde doświadczenie na jego powierzchni, niesie za sobą informację do mózgu.