COACHING


Coaching jest krótkoterminowym wsparciem, którego celem jest poszukiwanie i rozwiązywanie trudności związanej z przestrzenią zawodową, rozwojem osobistym lub sferą interpersonalną.

Różni się od terapii tym, że nie dotyka tak głęboko jak terapia sfery emocjonalnej bądź obszarów psychologicznych związanych z redukcją bólu czy cierpienia, albo też rozwiązywaniem trudności intrapsychicznych. Relacja między coachem a klientem ma nieco inny charakter.

Założeniem coachingu jest wzmocnienie lub odblokowanie kreatywnej energii i potencjału twórczego klienta.

A także wsparcie w wydobyciu jego zasobów i pomysłów na rozwiązanie danego konfliktu bądź dylematu, w obliczu którego klienta zatrzymał się w drodze do upragnionego celu.

Coaching to uruchamianie naszej energii, pobudzenie jej ponownie do życia tak, abyśmy mogli działać i realizować siebie zgodnie z naszą naturą. Zadaniem coachingu jest poszukiwanie nowej perspektywy widzenia i nazywania bariery oraz nauczenie nowej strategii myślenia i zachowania wobec przeszkód, które napotykamy.

Coaching to także przyglądanie się i uświadamianie sobie swoich ograniczeń i potencjałów.